สรุปรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ที่สมัครใจขึ้นบัญชี กศจ.อื่น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7