ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

banner Group law

       

          คลิกเข้าสู่การร้องเรียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs6qtIGVQXgct-hpiFnW-Kzr7i1sj5I5YmSFCdtTU820rOag/viewform

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7